A tájékoztatás célja

Jelen adatvédelmi tájékoztatás célja, hogy a Mixer 99  Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2120 Dunakeszi, Zápolya u 5.; cégjegyzékszám: 13-09-085803; adószám: 11918341-2-13) által a www.mixer99.hu internetes oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse és erről közérthető formában az ügyfeleinket tájékoztassa.

A kezelt személyes adatok köre

Személyes adatot kivételesen kezelünk, tekintettel arra, hogy elsősorban egyéni vállalkozókkal, gazdasági társaságokkal, más jogi személyekkel állunk kapcsolatban és e kapcsolatok során személyes adatokhoz általuk sem férünk hozzá.

A honlapunkon elhelyezett ajánlatkérő és kapcsolatfelvételi űrlap kitöltéséhez a név és az elektronikus levelezése cím beírása szükséges.

Amennyiben magánszemély veszi igénybe a szolgáltatásainkat, a számlázási név és cím kerül rögzítésre, manuálisan a számlázó programunkban.

Telefonon érkező megkeresések esetén nem rögzítünk és nem tárolunk személyes adatokat.

Honlapunk a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkamazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Követő kódot nem ágyaztunk be oldalunkba, remarketing tevékenységet nem folytatunk.

Az adatkezelés jogalapja és célja

Telefonos és online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása, információ nyújtása a termékekről, tájékoztatás a megrendelés menetéről, a kiszállításról és fizetési feltételekről az Európai Parlament és Tanács (EU ) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a ) pontja alapján történik.

Megrendelő beazonosítása, kereskedelmi tevékenység lebonyolítása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján történik.

Számlázási kötelezettség teljesítése az Európai Parlament és Tanács (EU ) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. C) az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. § (3) bekezdés: az iratokat az adózónak a nyilvántartás módjától függetlenül az adó megállapításához való jog elévüléséig kell megőrizni (esedékesség utolsó naptári napjától számított öt év).az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e ) ( számla kötelező elemei ) alapján történik.

A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása, valamint hírlevelek küldése. A személyes adatokat az eredeti céljuktól eltérő célra nem használjuk fel.

Az adatkezelés időtartama

A kapcsolatfelvételi űrlapon vagy ajánlatkérő űrlapon keresztül érkező személyes adatokat 100 napig tároljuk, ha ajánlatunkra nem érkezik válasz. A tárhelyünkön automatikus törlődik a levél, a levelezőrendszerünkből manuálisan és véglegesen töröljük.

A jogszabályi előírás alapján kötelezően kezelendő adatokat a jogszabályban előírt határidőig őrizzük.

Rendelkezés személyes adatokkal

Ügyfeleink bármely személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos,

figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést teszünk közzé, amelyben tájékoztatjuk őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről.

A személyes adatot töröljük, ha annak kezelése jogellenes; ha ügyfelünk a személyes adatának törlését kéri; ha a személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy a személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt és ha a személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.

Adatbiztonsági intézkedések

A Mixer 99 Kft. a személyes adatokat a levelezőrendszerében tárolja, amely számítógépről és telefonról is elérhető. Megfelelő intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy a személyes adatokat védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Biztonsági másolatot a tárhelyünkön tartunk.

Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megadott személyes adatokhoz a Mixer 99 Kft. munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

A személyes adatok tárolása

A személyes adatok tárolása cégünk kizárólagos használatában álló számítógépen, telefonon és a tárhelyünkön történik. A tárhelyre történő belépés jelszóval lehetséges, amelyet munkatársaink ismernek.

Egyéb információk

Amennyiben cégünk az adatkezelési elveket megsérti, ügyfelein a bíróság előtt gyakorolhatják jogérvényesítési lehetőségeiket, polgári per keretében. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett ügyfelünk lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http:// birosag.hu/torvenyszekek ).

Továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.). Dunakeszi, 2022.08.22

Betonnal kapcsolatos gyakori keresések:

Betonszállítás Budapesten és környékén! Minőségi beton kedvező áron, mixer beton ár, transzportbeton, 1m3 beton ára, földnedves beton ára, kész beton ára, mennyibe kerül egy köbméter beton? Mikorra tudják kiszűllítani a betont? Mennyibe kerül a betonszállítás? ...

Bizonyára Önnek is sok kérdése van, hívjon telefonon és segítünk!

Elsőrangú, betonbiztos minőség

„Időtálló színvonal, 1999 óta!”

Hívjon!

+36 30/500-5883