1. Beton anyagai

Cement:

Cement alapanyagai, gyártása:

A cementgyártáshoz mészkövet, agyagot és márgát használnak. Ezeket az alapanyagokat vegyi összetétel függvényében megfelelő arányban összekeverik és kiégetik.

Az égetés következményeként kapott anyagot klinker-nek nevezik. A klinker különböző nagyságú rögökből álló szürkés-zöld, zöldes-fekete színű, üveges anyag. A klinker finomra őrlésével kapott anyag a cement. Ez az anyag túl gyorsan köt ezért kötési idő növelése érdekében megfelelő mennyiségű gipszkő őrleményt adagolnak. Az így nyert terméket nevezzük portland cementnek.

Cement kötése és szilárdulása:

A cementpép a végbemenő fizikai- kémiai változások következtében elveszíti képlékeny állapotát és egyre nő a szilárdsága. Ez a kötési folyamat. Kötés után megkezdődik a szilárdulás folyamata. Ez idő alatt általában a 28 napon keresztül bekövetkező szilárdság növekedést értjük. Az ezt követő és esetleg évekig elhúzódó folyamatot utószilárdulásnak nevezzük.

A cement jelölése:

Az MSZ EN 197-1: 2000 jelű szabványnak megfelelő általános felhasználású cementek öt fő cementfajtába csoportosíthatók, amelyek az alábbiak:

CEM I

Portlandcement

CEM II

Összetett portlandcement

CEM III

Kohósalakcement

CEM IV

Puccoláncement

CEM V

Kompozitcement

Forrás: Asztalos I.,Dr. Jankó A., Dr. Kausay T., Korcsák E., Dr. Liptay A., Dr. Tariczky Zs., Sulyok T., (2004). MSZ 4798-1 beton szabvány alkalmazási segédlet. Budapest: Magyar Betonszövetség.

 Mechanikai és fizikai követelmények

Szilárdsági osztály

Nyomószilárdság, MPa

Kötési idő kezdete

Térfogat-állandóság (tágulás)

Kezdőszilárdság

Szabványos szilárdság

Perc

mm

2 napos

7 napos

28 napos

32,5 N

-

≥ 16,0

≥ 32,5

≤ 52,5

≥ 75

≤ 10

32,5 R

≥ 10,0

-

42,5 N

-

≥ 42,5

≤ 62,5

≥ 60

42,5 R

-

52,5 N

-

≥ 52,5

-

≥ 45

52,5 R

98145.451

98145.451

Forrás: Asztalos I.,Dr. Jankó A., Dr. Kausay T., Korcsák E., Dr. Liptay A., Dr. Tariczky Zs., Sulyok T., (2004). MSZ 4798-1 beton szabvány alkalmazási segédlet. Budapest: Magyar Betonszövetség.

Adalékanyagok

Megnevezés és osztály

Névleges szemnagysághatár

Ellenőrző szita

Példa

mm/mm

Legkisebb (d)

Legnagyobb (D)

Feltétel

Szitanyílás

mm

Áthullott anyag tömegszázalék

szemnagyság, mm

Homok

Zúzottkő

Könnyű adaléka.

GF85

d = 0

D ≤ 4

-

0,063

D/4

D/2

D

1,4xD

2xD

0-10 a) ; 0-5 b) ; 0-3 c)

20- 60

50 – 90

85 – 99

95 – 100

100

0/1 a); 0/2 b) ; 0/4 c)

Homok

Zúzottkő

Könnyű adaléka.

frakció

Gc85/20

d > 0

D = 4

-

0,063

d/2

d

D

1,4xD

2xD

0-3

0-10

0-20

85-99

98-100

100

1/4; 2/4

Homok

Zúzottkő

Könnyű adaléka.

frakció

Gc85/20

d = 2

4 < D ≤ 11,2 (12) d)

Szűk frakció

D/d ≤ 6

0,063

d/2

d

D/1,4

D

1,4xD

2xD

 

0-3

0-5

0-20

25-70

85-99

98-100

100

2/8; 2/12

Homok

Zúzottkő

Könnyű adaléka.

frakció

Gc90/15

d = 2

 

11,2 (12) d) < D ≤ 20

 

Nyújtott frakció

6 < D/d

≤ 10

0,063

d/2

d

D/2

D

1,4xD

2xD

 

0-3

0-5

0-15

25-70

90-99

98-100

100

2/16; 2/20

Homok

Zúzottkő

Könnyű adaléka.

frakció

Gc80/15

 

d ≥ 4

 

D ≥ 8

Szűk frakció

D/d ≤ 2

0,063

d/2

d

D/1,4

D

1,4xD

2xD

0-3

0-5

0-15

25-70

80-99

98-100

100

 

4/8; 8/16; 16/32

Homok

Zúzottkő

Könnyű adaléka.

frakció

Gc85/15

 

d ≥ 4

 

D > 8

Nyújtott frakció

D/d > 2

0,063

d/2

d

D/2

D

1,4xD

2xD

 

0-3

0-5

0-15

25-70

85-99

98-100

100

4/16; 8/24; 8/32

a), b), c) A 0/1; 0/2; 0/4 mm szemnagyságú anyag 0,063 mm nyílású szitán áthulló megfelelő megengedett tömegszázaléka.

d) Magyarországon szabad a zárójelben feltüntetett nyílású szitát használni.

Forrás: Asztalos I.,Dr. Jankó A., Dr. Kausay T., Korcsák E., Dr. Liptay A., Dr. Tariczky Zs., Sulyok T., (2004). MSZ 4798-1 beton szabvány alkalmazási segédlet. Budapest: Magyar Betonszövetség.


Víz

Lakossági ivóvíz ellátására szolgáló vízvezeték, kút, forrásvíz az előírt szabvány betartása mellett.

Betonadalék

 • fagyásgátló
 • képlékenyítő, folyósító
 • kötéskésleltető
 • légpórusképző

Kavics

A betonok tömegének 70-80%-át az adalékanyag alkotja. A normál betonok adalékanyagaként természetes köveket és azok származékait használjuk fel.

Leggyakrabban alkalmazott adalékanyagok szemnagyságai:

 • Dmax 4mm
 • Dmax 8mm
 • Dmax 16mm
 • Dmax 24mm
 • Dmax 32mm

2. Beton jelölése

Példa: C25/30-XC2-16F3

 • C = betontestsűrűség (közönséges beton)

Beton jele

Megnevezése

Kiszárított testsűrűsége kg/m3

LC

Könnyűbeton

800-2000

C

Közönséges beton

2001-2600

HC

Nehézbeton

≥ 2601

Forrás: Asztalos I.,Dr. Jankó A., Dr. Kausay T., Korcsák E., Dr. Liptay A., Dr. Tariczky Zs., Sulyok T., (2004). MSZ 4798-1 beton szabvány alkalmazási segédlet. Budapest: Magyar Betonszövetség.

 • 25/30 = nyomószilárdság

 

Előírt legkisebb jellemző nyomószilárdság N/mm2

Nyomó-szilárdsági osztály

150 mm átmérőjű 300 mm magas hengereken

ƒck,cyl

N/mm2

150 mm élhosszúságú kockákon

ƒck,cube illetve fck,cubeH

N/mm2

 

Törésig vízben tárolt próbatesteken

Vegyes (7 napig vízben, majd légtérben) tárolt próbatesteken

C8/10

8

10

11

C12/15

12

15

16

C16/20

16

20

22

C20/25

20

25

27

C25/30

25

30

33

C30/37

30

37

40

C35/45

35

45

49

C40/50

40

50

54

C45/55

45

55

60

C50/60

50

60

65

C55/67

55

67

71

C60/75

60

75

79

C70/85

70

85

89

C80/95

80

95

100

C90/105

90

105

111

C100/115

100

115

121

Forrás: Asztalos I.,Dr. Jankó A., Dr. Kausay T., Korcsák E., Dr. Liptay A., Dr. Tariczky Zs., Sulyok T., (2004). MSZ 4798-1 beton szabvány alkalmazási segédlet. Budapest: Magyar Betonszövetség.

 • XC2 = környezeti hatások (2 fénymásolt oldal táblázatát beszúrni)
 • 16 = adalékanyag szemnagyság (Dmax)
 • F3 = konzisztencia osztály

A friss beton konzisztencia osztályai

A betonszabvány a friss beton konzisztenciája négy vizsgálati módszer mérőszámai alapján osztályozza. A négy vizsgálati módszer a következő: 

 • Roskadás mérés,
 • Területi meghatározás,
 • Átformálási idő meghatározása VEBE-méterrel,
 • Tömörítési mérték megállapítása Walz-féle mérőtarályban.

A négy vizsgálati módszer eredményeivel a beton konzisztencia osztályozását a következő táblázatban ismertetett határértékeknek megfelelően kell osztályba sorolni.

A betonszabvány szerinti osztályok

Roskadási osztályok

Roskadási mérték, mm
MSZ EN 12350-2:2000 szerint

Jellemzése a megszokott magyar megnevezésekkel

SI

10 - 40

kissé képlékeny

S2

50 - 90

 képlékeny

S3

100 - 150

S4

160 - 210

folyós

S5

220<

önthető

Terülési osztályok

Terülési mérték, mm
MSZ EN 12350-5:2000 szerint

Jellemzése a megszokott magyar megnevezésekkel

FI

340

földnedves

F2

350 - 410

kissé képlékeny

Roskadási osztályok

Roskadási mérték, mm

MSZ EN 12350-2:2000 szerint

Jellemzése a megszokott magyar megnevezésekkel

F3

420-480

képlékeny

F4

490-550

F5

560-620

folyós

F6

630 ≤

önthető

VEBE osztályok

Átformálási idő VEBE - méterreI. sMSZ EN 12350-3:2000 szerint

Jellemzése a megszokott magyar megnevezésekkel

V0

≥ 31

földnedves

V1

30-21

földnedves

V2

20-11

kissé képlékeny

V3

10-6

képlékeny

V4

5-3

Tömörítési osztályok

Tömörítési mérték

MSZ EN 12350-4:2000 szerint

Jellemzése a megszokott magyar megnevezésekkel

C0

≥ 1,46

földnedves

C1

1,45-1,26

kissé képlékeny

C2

1,25-1,11

képlékeny

C3

1,10-1,04

Forrás: Asztalos I.,Dr. Jankó A., Dr. Kausay T., Korcsák E., Dr. Liptay A., Dr. Tariczky Zs., Sulyok T., (2004). MSZ 4798-1 beton szabvány alkalmazási segédlet. Budapest: Magyar Betonszövetség.

 • Régi szabvány

Nyomószilárdsági osztályok közönséges és nehéz betonokra:

Nyomószilárdsági osztály

A legkisebb jellemző hengerszilárdság/a hengerszilárdság előírt jellemző értéke/N/mm2

A legkisebb jellemző kockaszilárdság/ a kockaszilárdság előírt jellemző értéke/N/mm2

C8/10

8

10

C12/15

12

15

C16/20

16

20

C20/25

20

25

C25/30

25

30

C30/37

30

37

C35/45

35

45

C40/50

40

50 


3. Beton bedolgozása 

A transzportbetonok megengedett szállítási és bedolgozási időtartalma

Konzisztencia

Levegő hőmérséklete

°C

Szállítási időtartam

Bedolgozási időtartam

Szállító jármű

Legfeljebb, óra

K/F3

20-30

5-19

1,0

1,5

0,5

mixer gk.

FN/F1

20-30

5-19

0,5

0,75

billentős gk.

Forrás: Asztalos I.,Dr. Jankó A., Dr. Kausay T., Korcsák E., Dr. Liptay A., Dr. Tariczky Zs., Sulyok T., (2004). MSZ 4798-1 beton szabvány alkalmazási segédlet. Budapest: Magyar Betonszövetség.

 • Utókezelés:

Ebben a fejezetben az utókezelés fontosságára szeretnénk felhívni a figyelmüket, ugyanis a beton minden évszakban igényel valamilyen utókezelést. Az utókezelés a cement hidratációjának zavartalanná tétele mellet megakadályozza a beton idő előtti kiszáradását, mindenekelőtt a napsütés és a szél hatására. A cement hidratációjához szükséges vizet a kötés és a kezdeti szilárdulás folyamán utókezeléssel kell a betonba juttatni. Az utókezelésnek két általános módszere van:

 • a nedves környezet fenntartása folyamatos és gyakori vízhozzáadással (elárasztás, permetezés, letakarás állandóan nedvesített anyagokkal),
 • a keverővíz elpárolgásának megakadályozása (a zsaluzatnak a betonon való tartása, burkolás víz át nem eresztő aranyokkal, pl. műanyagfóliával, a felületek bevonása filmréteget képező párazáró védőbevonatokkal).

Az utókezelés időtartalmát a következő feltételek alapján határozzuk meg:

 • a beton érettségétől függő feltételek szerint, azaz amelyek az adott betonkeverés hidratációjának mértékén és a környezeti körülményeken alapulnak,
 • a helyi körülményektől függően. 

A megengedett legrövidebb utókezelési időtartam (nap)

A beton szilárdulása:

gyors

közepes

lassú

0 fok feletti utókezeléskor. °C

Környezeti feltételek az utókezelés alatt

5

10

15

5

10

15

5

10

15

I. Közvetlen napsugárzás és szél sincs, a környezet relatív nedvességtartalma legalább 80%

2

2

1

3

3

2

3

3

2

II. Közepes napsugárzás vagy közepes szélsebesség vagy legalább 50% relatív nedvességtartalom

4

3

2

6

4

3

8

5

4

III. Erős napsugárzás vagy szélsebesség, vagy 50% relatív nedvességtartalom

4

3

2

8

6

5

10

8

5

Forrás: Asztalos I.,Dr. Jankó A., Dr. Kausay T., Korcsák E., Dr. Liptay A., Dr. Tariczky Zs., Sulyok T., (2004). MSZ 4798-1 beton szabvány alkalmazási segédlet. Budapest: Magyar Betonszövetség.


4. Különleges tulajdonságú betonok:

 • vízzáró betonok
 • kopásálló betonok
 • szálerősítésű betonok
 • könnyűbetonok
 • torkrétbetonok

Betonnal kapcsolatos gyakori keresések:

Betonszállítás Budapesten és környékén! Minőségi beton kedvező áron, mixer beton ár, transzportbeton, 1m3 beton ára, földnedves beton ára, kész beton ára, mennyibe kerül egy köbméter beton? Mikorra tudják kiszűllítani a betont? Mennyibe kerül a betonszállítás? ...

Bizonyára Önnek is sok kérdése van, hívjon telefonon és segítünk!

Elsőrangú, betonbiztos minőség

„Időtálló színvonal, 1999 óta!”

Hívjon!

+36 30/500-5883